Nytt namn på befintliga stenar

Textkomplettering

Vi utför textkomplettering av nytt namn på befintliga stenar. Hämtar och återlämnar stenen, samt rengör den. Vid behov rekommenderar vi att befintlig text och dekor renoveras i samband med textkomplettering
Laholms Stenhuggeri AB | Box 109, 312 22 Laholm | Tel: 0430-105 40 | Mob: 0704-950 540 | info@laholmsstenhuggeri.com
Producerad av