Övriga arbeten

Gårdssten

T.ex. gårdsnamn, verksamhet eller annan text på en natursten.

Minnessten till husdjur

Visst vill vi minnas även våra kära husdjur. En liten enkel sten med namn och eventuellt symbol. Kom till oss med egen sten eller titta vad vi har att erbjuda er.
Laholms Stenhuggeri AB | Box 109, 312 22 Laholm | Tel: 0430-105 40 | Mob: 0704-950 540 | info@laholmsstenhuggeri.com
Producerad av